• Tag: NO4-T2 trang 1

  • RSS
  • Tổng quan tòa nhà NO4-T1, NO4-T2 khu đô thị Ngoại Giao Đoàn.

    Tòa nhà NO4-T1, NO4-T2 KĐT Ngoại Giao Đoàn


    Tòa nhà N04B được xây dựng trên khu đất rộng 6.035,8m2, diện tích xây dựng 2.148m2, gồm 02 tháp N04-T1 và N04-T2 cao 27 tầng, 02 tầng hầm; từ tầng 1 đến tầng 4 là khu dịch vụ, văn phòng với diện tích kinh doanh 6.078,96m2; từ tầng 5 đến tầng 27 là tầng căn hộ

    1 
Tổng số trang: 1